Modificarea stării sarcinilor menționate în "Registrul de evidență a foilor de sarcină" / Modification of encumbrances mentioned in the Encumbrance Register
Înapoi Am luat la cunoștință, sunt de acord