Rezervarea însemnelor de înmatriculare/identificare / Reservation of registration / identification marks

Solicitare pentru Rezervarea însemnelor de înmatriculare/identificare / Request for reservation of registration / identification marks

Preț: 266.22 RON / cerere (Fee / request)

Persoană fizică Persoană juridică
Înmatricularea aeronavelor civile (MTOW <= 5700 kg) / Civil aircraft registration (MTOW <= 5700 kg)

Solicitare pentru Înmatricularea aeronavelor civile (MTOW <= 5700 kg) / Request for civil aircraft registration (MTOW <= 5700 kg)

Preț: 532.44 RON / aeronavă (Fee / aircraft)

Persoană fizică Persoană juridică
Înmatricularea aeronavelor civile (MTOW > 5700 kg) / Civil aircraft registration (MTOW > 5700 kg)

Solicitare pentru Înmatricularea aeronavelor civile (MTOW > 5700 kg) / Request for civil aircraft registration (MTOW > 5700 kg)

Preț: 1064.87 RON / aeronavă (Fee / aircraft)

Persoană fizică Persoană juridică
Înmatriculare baloane libere nepilotate cu încărcătură utilă (MTOW <= 5700 kg) / Registration of unmanned free balloons with payload (MTOW <= 5700 kg)

Solicitare pentru Înmatricularea baloanelor libere nepilotate cu încărcătură utilă (MTOW > 5700 kg) / Request for registration of unmanned free balloons with payload (MTOW <= 5700 kg)

Preț: 532.44 RON / aeronavă (Fee / aircraft)

Persoană fizică Persoană juridică
Înmatriculare baloane libere nepilotate cu încărcătură utilă (MTOW > 5700 kg) / Registration of unmanned free balloons with payload (MTOW > 5700 kg)

Solicitare pentru Înmatricularea baloanelor libere nepilotate cu încărcătură utilă (MTOW > 5700 kg) / Request for registration of unmanned free balloons with payload (MTOW > 5700 kg)

Preț: 1064.87 RON / aeronavă (Fee / aircraft)

Persoană fizică Persoană juridică
Modificarea datelor din Registrul Unic de Înmatriculare al Aeronavelor Civile (RUIAC) / Data modification within the Romanian Civil Aircraft Register (RUIAC)

Solicitare pentru Modificarea datelor din Registrul Unic de Înmatriculare al Aeronavelor Civile (RUIAC) / Request for data modification within the Romanian Civil Aircraft Register (RUIAC)

Preț: 266.22 RON / cerere (Fee / application)

Persoană fizică Persoană juridică
Radierea unei aeronave din RUIAC / Aircraft deregistration from RUIAC

Solicitare pentru Radierea unei aeronave din RUIAC / Request for an aircraft deregistration from RUIAC

Preț: 532.44 RON / aeronavă (Fee / aircraft)

Persoană fizică Persoană juridică
Eliberare duplicate după certificatul de înmatriculare/identificare/radiere / Issuance of registration / identification / deregistration duplicate certificates

Solicitare pentru Eliberare duplicate după certificatul de înmatriculare/identificare/radiere / Request for issuance of registration / identification / deregistration duplicate certificates

Preț: 266.22 RON / aeronavă (Fee / aircraft)

Persoană fizică Persoană juridică
Înmatricularea temporară (MTOW <= 5700) / Provisional aircraft registration (MTOW <= 5700 kg)

Solicitare pentru Înmatricularea temporară (MTOW <= 5700) / Request for provisional aircraft registration (MTOW <=5700 kg)

Preț: 532.44 RON / aeronavă (Fee / aircraft)

Persoană fizică Persoană juridică
Înmatricularea temporară (MTOW > 5700 kg) / Provisional aircraft registration (MTOW > 5700 kg)

Solicitare pentru Înmatricularea temporară (MTOW > 5700 kg) / Request for provisional aircraft registration (MTOW > 5700 kg)

Preț: 1064.87 RON / aeronavă (Fee / aircraft)

Persoană fizică Persoană juridică
Înscrierea unor mențiuni în registrul foilor de sarcini / Entries in the Encumbrance Register

Solicitare pentru Înscrierea unor mențiuni în registrul foilor de sarcini / Request for entries in the Encumbrance Register

Preț: 1064.87 RON / aeronavă (Fee / aircraft)

Persoană fizică Persoană juridică
Modificarea stării sarcinilor menționate în "Registrul de evidență a foilor de sarcină" / Modification of encumbrances mentioned in the Encumbrance Register

Solicitare pentru Modificarea stării sarcinilor menționate în "Registrul de evidență a foilor de sarcină" / Request for modification of encumbrances mentioned in the Encumbrance Register

Preț: 798.66 RON / modificare (Fee / modification)

Persoană fizică Persoană juridică
Furnizarea de informații din Registrul unic de înmatriculare /identificare a aeronavelor civile sau din Registrul foilor de sarcini / Provision of information from the Civil Aircraft Register or from the Encumbrance Register

Solicitare de informatii din Registrul unic de înmatriculare a aeronavelor civile / Registrul foilor de sarcini / Request of information from Civil Aircraft Register

Preț: 266.22 RON / aeronavă (Fee / aircraft)

Persoană fizică Persoană juridică