Eliberare duplicate după certificatul de înmatriculare/identificare/radiere / Issuance of registration / identification / deregistration duplicate certificates
Înapoi Am luat la cunoștință, sunt de acord