Înscrierea unor mențiuni în registrul foilor de sarcini / Entries in the Encumbrance Register
Înapoi Am luat la cunoștință, sunt de acord