Modificarea datelor din Registrul Unic de Înmatriculare al Aeronavelor Civile (RUIAC) / Data modification within the Romanian Civil Aircraft Register (RUIAC)
Înapoi Am luat la cunoștință, sunt de acord